home arrow columns

Angst PDF Afdrukken

Angst regeert de wereld en in het bijzonder de psychiatrie. Dat we wel eens bang zijn is een normale zaak, maar wanneer angst al ons doen en laten bepaalt is een regelrechte catastrofe. We kunnen geen stap meer verzetten of we worden overvallen door angst. Erger wordt het wanneer iedere gedachte die bij ons opkomt paniek veroorzaakt. Zo iets lijkt er in de psychiatrie aan de hand te zijn...

lees verder...
 
Bestaat schizofrenie? PDF Afdrukken
Tekst voor blog “schizofreniebestaatniet”      
lees verder...
 
Biologische psychiatrie is debacle PDF Afdrukken
Alles wat met ziel en geest te maken heeft, wordt met argusogen bekeken in de psychiatrie. Hetzelfde geldt voor het woord. Liever danst men om het gouden kalf van de biologische psychiatrie. Medicijnen, hersenscans, een klopjacht op de genen. Wat heeft het opgeleverd? De psychische ellende is geenszins afgenomen de oorzaken van psychische ziekten zijn niet gevonden.
lees verder...
 
De (zelf)moord op de psychoanalyse PDF Afdrukken

De (zelf)moord op de psychoanalyse

lees verder...
 
De jacht op de psychotherapeut is geopend PDF Afdrukken
Mag de burger zijn eigen behandelaar nog wel kiezen?
lees verder...
 
Een uitgesproken zwijgen PDF Afdrukken
"Gij zult alles zeggen wat in u opkomt, hoe futiel het u ook toeschijnt, uw dromen, gedachten en verlangens, het is zelfs uw plicht dat alles zonder reserves uit te spreken".
lees verder...
 
Geest als product van de hersenen? PDF Afdrukken

In de NRC van 4 december 1999 stond Damassio ons een kijkje toe in zijn keuken waarin hij ons een maaltijd heeft bereid over de eeuwenoude discussie aangaande lichaam en geest...

lees verder...
 
Geestelijke gezondheidszorg, wetenschap en politiek PDF Afdrukken
De beheerszucht van politiek en wetenschap leiden in de Geestelijke Gezondheiszorg tot averechtse effecten
lees verder...
 
GGZ, wetenschap en politiek PDF Afdrukken

Geestelijke gezondheidszorg, wetenschap en politiek, een mariage à trois

lees verder...
 
Het gouden kalf van de biologische psychiatrie PDF Afdrukken
Na 150 jaar wetenschappelijk materialisme en 25 jaar biologische dominantie in de psychiatrie wordt het tijd de balans op te maken. Wat hebben de twee bovenstaande ideologieën voor de psychiatrische patiënt opgeleverd? Wat hebben al die miljarden pillen ons gebracht?
lees verder...
 
Loren Mosher overleden. PDF Afdrukken
In systeemtherapeutische kringen is Loren Mosher een bekende figuur, maar ook daarbuiten heeft hij een rol van betekenis gespeeld als therapeut, onderzoeker en trainer.
lees verder...
 
Modern times voor psychotherapeuten PDF Afdrukken
Wie worden er beter van DBC's?
lees verder...
 
Op weg naar een totalitaire psychiatrie PDF Afdrukken
Behandelinhoudelijke zaken die behoren tot het privédomein van arts en patiënt worden steeds meer in de openbare ruimte getrokken. Dat is een slechte ontwikkeling. Wanneer behandelaars die psychotherapie bij psychotici toepassen, ook nog eens bedreigd worden met juridische maatregelen komt niet alleen de wetenschappelijke vrijheid in gevaar maar ook de subjectiviteit van zowel arts als patiënt.
lees verder...
 
Over identiteit PDF Afdrukken
De laatste tijd wordt er veel geschreven en gesproken over de Nederlandse identiteit, maar weten wij wel wat dat is?
lees verder...
 
Pleidooi voor een geneesheer-direkteur in de psychiatrie PDF Afdrukken

Het komt regelmatig voor dat ik aan mijn gesprekspartner een uitroep van ongeloof ontlok wanneer ik hem of haar meedeel dat er in het ziekenhuis waar ik werk geen medicus in de Raad van Bestuur zit. Voor mij is deze situatie geenszins nieuw en ik zou ook er ook vrede mee kunnen hebben ware het niet dat er te veel zaken gebeuren de laatste jaren die het primair proces, het behandelen van psychiatrische patiënten, ernstig frustreren en hier en daar zelfs in gevaar brengen. Oorzaak hiervan is dat de beroepsmanagers te ver afstaan van de gebeurtenissen op de werkvloer en weinig verstand hebben van de specifieke problemen die zich in de psychiatrie voordoen.

lees verder...
 
Postmoderne psychiatrie in de 21e eeuw? PDF Afdrukken

Dan kunnen we wel wedden, dat de mens zou verdwijnen
- zoals een gelaat van zand - bij de grens der zee.
Michel Foucault.

lees verder...
 
Reactie op Leijssen PDF Afdrukken
Homo homini lupus
lees verder...
 
Schrijversblock PDF Afdrukken
Alle begin is moeilijk en ik heb vaak het gevoel dat iets wat ik doe of meemaak de eerste keer is. Zo ook het schrijven van dit stukje . Het is waar, ik schrijf al een tijdje, maar geen column voor deze website. Gelukkig kamp ik niet met het verschijnsel dat wel wordt aangeduid met ‘writers block’, een schrikbeeld van iedere schrijver waarbij het lege witte vel de auteur aanstaart en tevens verlamt.
lees verder...
 
© 2007 Autonome Vormgevers