home arrow recensies

Aan boord van het narrenschip PDF Afdrukken
Bespreking van: Salomon Resnik (2005). Glacial Times. A Journey Through the World of Madness. London: Routledge. ISBN 1-58391-717-9, XVII + 113 pagina’s
lees verder...
 
André Green als tovenaarsleerling PDF Afdrukken
Bespreking van: André Green (2005). Key Ideas for a Contemporary Psychoanalysis. Misrecognition and Recognition of the Unconscious. London: Routledge. ISBN 1-58391-839-6, XIX + 321, pagina’s
lees verder...
 
Buekens over Lacan PDF Afdrukken
Lacan langs de meetlat van de logica.
lees verder...
 
Catherine en het leed PDF Afdrukken

Naar aanleiding van het lezen van : Catherine Keyl & Annette Heffels, 1997, Over leven. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, fl 24,90.
Bij de bespreking van dit boek moet ik voorkennis over de talkshows van Catherine Keyl ontberen. Dat lijkt mij niet onoverkomelijk. Het boek is in zekere zin een afspiegeling van deze tv-uitzendingen.

lees verder...
 
Corveleyn PDF Afdrukken

Corveleyn, J. & Moyaert, P. (Red) Psychosis: Phenomenological and Psychoanalytical Approaches, Leuven University Press, 2003, 166 pagina’s, ISBN 90 5867279, Euro 29,00.

lees verder...
 
Damasio PDF Afdrukken
De blunder van Damasio.
lees verder...
 
De dood van Sigmund Freud PDF Afdrukken
Een psychoanalyse van het fundamentalisme.
lees verder...
 
De geschiedenis van mijn gekte PDF Afdrukken
Een rechtsgeleerde wordt psychotisch èn professor.
lees verder...
 
De relatie met de moeder PDF Afdrukken

De relatie met de moeder als Möbiusband

 Haal je een moederband niet meer in? Lia Govers. Free MusketeersISBN: 978-90-484-5014-5Autobiografie van een genezen schizofreen
lees verder...
 
De verpletterende eenvoud van het biologische model PDF Afdrukken
Af en toe valt het mij zwaar wanneer ik weer een zeer ingewikkelde verklaring van menselijk gedrag moet verwerken, wanneer een ingezette behandeling niet het gewenste resultaat oplevert of wanneer ik door de subjectieve bomen het psychiatrische bos niet meer zie. Dan is een simpel model om de zeer gecompliceerde werkelijkheid te lijf te gaan mij zeer welkom.
lees verder...
 
Dromen zijn bedrog noch waarheid PDF Afdrukken
Harry Stroeken (2005). Dromen. Brein & betekenis. Amsterdam: Boom, 303 pagina’s, ISBN 90 8506 1237, € 27,50
lees verder...
 
Een bekering naar de verkeerde kant PDF Afdrukken
Naar aanleiding van het redactioneel van het Tijdschrift  voor Psychiatrie 2002/8
lees verder...
 
Een eclips van het mentalisatieproces PDF Afdrukken
Bespreking van Armando B. Ferrari (2004). From the eclipse of the body to the dawn of thought. London: Free Association Books. ISBN 1 853437 88 3, 251 pagina’s
lees verder...
 
Een gekke geschiedenis PDF Afdrukken

De geschiedenis van mijn gekte

 Elyn Saks. Sijthoff, ISBN 978 90 245 52207 € ??

lees verder...
 
Een groep psychotherapeuten over de behandeling van borderline patiënten PDF Afdrukken

(Tegen)overdracht in uitvoering.

lees verder...
 
Een vrouwelijke geschiedenis van de psychiatrie PDF Afdrukken

Een vrouwelijke geschiedenis van de psychiatrie

 

Lisa Appignanesi (2009). Gek, slecht en droevig. Een geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden. Amsterdam: De Bezige Bij. 576 pp., € 39,95, ISBN 9789023440598.

lees verder...
 
Een wonderdokter in de psychiatrie PDF Afdrukken
Zijn psychische stoornissen hersenziekten?
lees verder...
 
Elk nadeel heeft zijn voordeel PDF Afdrukken
André Green, Bernard Favarel-Garrigues, Jean Guillaumin, Pierre Fedida et al. (1995). Le négatif, travail et pensée. Bordeaux: L’Esprit du Temps. ISBN 2-908206-58-7, 248 pp., 150 FF.
lees verder...
 
Eros en ethiek PDF Afdrukken
De Kesel, M., (2002). Eros en Ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII. Leuven-Leusden : Acco. Euro : ??
lees verder...
 
Evolutiespychiatrie PDF Afdrukken

Psychiatrische ziekte als overlevingsstrategie

 

Adriaens, P.R. (2008). Het nut van waanzin. Essays over darwinisme en psychiatrie. Leuven/ Voorburg: Acco. 184 pagina’s, € 27,90

lees verder...
 
God is een Amerikaan PDF Afdrukken

God is een Amerikaan

 

Over: H.M. van Praag (2008). God en Psyche; De redelijkheid van het geloven. Amsterdam: Boom, ISBN 978 90 8506 391 3, € 32,50, 416 p.

lees verder...
 
Het einde van de psychoanalyse PDF Afdrukken
Het einde van de psychoanalyse? En waar blijft de psychiatrie dan?

Bij het afscheid van Hubert Van Hoorde.

Bespreking van

 

Hubert Van Hoorde (2010). Psychiatrie & Psychoanalyse, een volgehouden dialoog. Gent: Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie & Academia Press.

ISBN 978 90 382 1584 6, 243 pp., € ??

 

 
lees verder...
 
Het einde van de psychotherapie PDF Afdrukken

De De(SM)bilisering van de psychotherapie

Verhaeghe, P. (2009). Het einde van de psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 978 90 234 4202 8, € 19,90.
lees verder...
 
Het nut van waanzin PDF Afdrukken
Psychiatrische ziekte als overlevingsstrategie?
lees verder...
 
Ik weet bijna niets PDF Afdrukken
Bespreking van: Dany Nobus & Malcolm Quinn (2005). Knowing nothing, playing stupid. Elements for a psychoanalytic epistemology. London/New York: Routledge. ISBN 58391-868-X, 251 pagina’s
lees verder...
 
Jij bent em! PDF Afdrukken
Michiel Louter (2005). Uit de inrichting. Vertelde verhalen over tachtig jaar inrichtingspsychiatrie in Nederland (1925-2005). Amsterdam: Candide/Wrede Veldt. 184 p.
lees verder...
 
Jung en Bion over psychoanalyse PDF Afdrukken

Jung en Bion over psychoanalyse 

Sullivan, B.S. (2010). The Mystery of Analytical Work. Weavings from Jung and Bion. East Sussex/New York: Routledge Tayler & Francis. 272 pagina’s. ISBN 978-0-415-54776, $ 36,95.
lees verder...
 
Jung over kunst PDF Afdrukken

Jung over kunst 

van den Berk, T. Eigenzinnig kunstzinnig. De visie van Carl Gustav Jung op kunstUitgeverij Meinema, Zoetermeer 2009-07-19 272 pagina’s, ISBN 978-90-211-4221-0, € 25,-
lees verder...
 
Kinderen van hun tijd PDF Afdrukken
Kinderen van hun tijd. Zestig jaar Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008.

Bolt, T., de Goei, L.

Koninklijke Van Gorcum, Assen 2008

165 pagina’s, ISBN 978-90-232-4457-8, € 27,50

lees verder...
 
Klinische psychotherapie vanuit Lacaniaans perspectief PDF Afdrukken
Klinische psychotherapie vanuit Lacaniaans perspectief. door Mark Kinet (red.)
lees verder...
 
Koning Oedipus PDF Afdrukken
Koning Oedipus van zijn troon gestoten?
lees verder...
 
Mindfulness PDF Afdrukken
Maex, E. (2006). Tielt: Uitgeverij Lannoo.
lees verder...
 
Over hallucinaties PDF Afdrukken

Over Hallucinatie. Recensie over het boek van J. Jenner (red), waarin een vrij mechanistische visie op hallucinaties gegeven.

lees verder...
 
Psychoanalyse als deconstructivisme PDF Afdrukken

Royle, N. (2003). Jacques Derrida. London and New York : Routledge ISBN 0-45-22-931-6, 185 p. £ 8,99
Dit boek is een goede en soms speelse introductie op het werk van Derrida, waarin de aanraking met de psychoanalyse evident is. Ondanks dat Derrida’s deconstructivisme veel overeenkomsten heeft met de psychoanalyse, is er tot op heden niet een echte dialoog tussen beide denkrichtingen op gang gekomen. Wel heeft Derrida relatief veel over de psychoanalyse gepubliceerd.

lees verder...
 
Psychoanalyse van het fundamentalisme PDF Afdrukken

Een psychoanalyse van het fundamentalisme

 

Mark Edmundson, De dood van Sigmund Freud. Het vitale belang van Freud voor onze tijd. Uitgeverij De Arbeiderspers, ISBN 978 90 295 66094, € 19,95.

lees verder...
 
Psychoanalytische ornithologie PDF Afdrukken

Bespreking van: Andreas De Block (2004). De vogel van Leonardo.
Freuds opvattingen over de relatie tussen seksualiteit, cultuur en psychische gezondheid. Leuven-Voorburg: Acco. ISBN 90-334-5530-7, 181 pagina’s. Prijs: €18,50.

lees verder...
 
Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie PDF Afdrukken
M. van Gerven, O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis en T. Kuipers in Tijdschrift voor Psychiatrie 2002/8.
lees verder...
 
Rümke PDF Afdrukken

Rümke, A. (2004). Verkenningen in de psychiatrie: een holistische benadering. Zeist: Uitgeverij Christofoor, 640 pagina’s, ISBN 9060384911

Dit is een dik, begrijpelijk en sympathiek boek over de psychiatrie, geschreven voor leken. In een eindeloze caleidoscoop wordt een groot aantal onderwerpen van de psychiatrie even aangestipt en als er niet een hoofdstuk over het antroposofisch mensbeeld in had gestaan was het mij misschien wel ontgaan dat het boek een ‘holistische’ uitstraling met een antroposofische signatuur zou moeten hebben.

lees verder...
 
Snijden in de ziel PDF Afdrukken

Snijden in de ziel

 

Bert Keizer (2010). Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen. Amsterdam: Uitgeverij Balans & VU Uitgeverij, ISBN 978 94 600 3222 6, € 17,95, 256 pagina’s.

lees verder...
 
Tegenoverdracht PDF Afdrukken

(Tegen)overdracht in uitvoering

 Bespreking vanAndré Green (ed.) (2007). Resonance of suffering. Coutertransference in non-neurotic structures. London: The International Psychoanalytic Association. ISBN 978-905888-01-6, 242 pp.,  € xx,xx
lees verder...
 
The Jung-White letters PDF Afdrukken
Een confrontatie van wetenschap en religie.
lees verder...
 
Van streek PDF Afdrukken
Geschiedschrijving of de kroniek van een GGZ-instelling?
lees verder...
 
Verward van geest PDF Afdrukken
Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005) (Band I, II & III)

Oosterhuis, H., & Gijswijt-Hofstra, M.

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

1522 pagina’s, ISBN 978-90-313-5238-8, € 135,-

lees verder...
 
Voorbij het subject PDF Afdrukken
Bespreking van: Paul Verhaeghe (2001). Beyond gender: from subject to drive. New York: Other Press. ISBN 159051-005-4, 168 pagina’s, prijs $ 30,00.
lees verder
lees verder...
 
Waar is de psychiatrie mee bezig? PDF Afdrukken

Waar is de psychiatrie nou helemaal mee bezig?

 Robert Whitaker (2010). Anatomy of an Epidemic. New York: Crown Publishers. ISBN 978-0-307-45241-2. $ 26,-
lees verder...
 
Wie is er nu gek? PDF Afdrukken
Een psychotherapeut tegen het psychiatrisch establishment.
lees verder...
 
Wonderdolkter PDF Afdrukken
Een wonderdokter in de psychiatrie
lees verder...
 
Zuchtigheid PDF Afdrukken
Zuchtigheid en middelenmisbruik.
lees verder...
 
© 2007 Autonome Vormgevers