home arrow discussie

discussie


Jeux Descartes PDF Afdrukken

Wanneer wij in de geneeskunde worden geconfronteerd met een zieke patiënt gaan wij op zoek naar de oorzaak van zijn ziekte. Dat is niet altijd een makkelijke aangelegenheid en de kans dat wij op onze onderzoekroute nogal eens uitglijden is niet denkbeeldig. Om tot een aanduiding van een mogelijke oorzaak van de ziekte te komen staan ons enkele methoden en technieken ter beschikking die wij gezamenlijk benoemen als diagnostiek. Diverse onderdelen maken daar deel van uit zoals het persoonlijk gesprek met anamnese en biografie, het bevragen van het klachtenpatroon, een heteroanamnese dat alles eventueel ondersteund met aanvullend onderzoek door het laboratorium en beeldvormende technieken. In de psychiatrie wordt dit diagnostisch onderzoek nog eens aangevuld met een psychologisch onderzoek en een systemisch onderzoek. Al met al krijgt de onderzoeker een beeld van de patiënt met zijn aandoening bestaande uit velerlei facetten. Deze facetten hebben ieder voor zich hun eigen methode van onderzoek en belichten deeloorzaken die niet per se tot elkaar te herleiden zijn. Het oorzakelijk patroon is bij iedere aandoening verschillend van karakter waar de accenten telkens anders kunnen liggen.

In het hier volgende  zullen wij laten zien dat de oorzakelijkheid in de geneeskunde en a fortiori voor de psychiatrie niet een eenvoudig samengesteld en lineair karakter heeft maar juist complex is opgebouwd en vaak ook een circulair patroon vertoont.

Wij zullen bij de behandeling van de oorzakelijkheid in de psychiatrie af moeten stappen van het dominante paradigma in de geneeskunde dat veelal een lineair materieel verband laat zien. Daarvoor zijn de psychiatrische aandoeningen te complex. In de somatische geneeskunde is dat in feite ook het geval maar deze geneeskunde leent zich in de praktijk makkelijker voor een monocausale materiële benadering, waaraan meestal het epitheton ‘medisch’ wordt opgehangen zoals in de uitdrukking ‘medisch model’.

lees verder...
 
De Nederlandse identiteit gemaximeerd PDF Afdrukken
De Nederlandse identiteit gemaximeerd Over identiteit
lees verder...
 
Jeux Descartes PDF Afdrukken

Jeux Descartes

  

Reactie op:      Wetenschapsfilosofie op de werkvloer (Ralston, 2010) en Wat doet psychotherapie met het brein? Een niet-reductionistische ‘neurofilosofische’ visie (Vandenberghe e.a., 2010)

lees verder...
 
© 2007 Autonome Vormgevers